“Holistische kindercoaching is het koesteren van de heelheid in elke jonge ziel”


Is je kind stiller dan anders? Heeft je kind last van buikpijn of andere onverklaarbare ongemakken? Wordt er veel verwacht op school of heeft je kind te maken met rouw en verlies? Ik kijk graag mee om te onderzoeken waar ik je kind en jullie gezin verlichting kan geven. 

Het vroegtijdig aanpakken van kinderlijke klachten legt de basis voor veerkrachtige volwassenheid. Op latere leeftijd zal je kind profijt hebben bij hulp in de kinderjaren. Bewustzijn creëren, ook bij de allerkleinsten, maakt problemen draaglijker en draagt bij aan zelfontwikkeling. Dit staat bij mij centraal en daarmee kunnen problemen transformeren in kansen. Nu en later.


Holistische Kindercoaching, wat is het?

Holistische kindercoaching is als een kompas op het unieke pad van elk kind. Het biedt verlichting door te kijken naar het geheel. Lichaam, geest, gevoelens, gedachten en verlangens. Holistische kindercoaching onthult niet alleen de oppervlakteproblemen, maar gaat dieper. Het is een brug tussen innerlijke harmonie en externa uitdagingen waar kinderen niet alleen leren, maar ook bloeien.

Opgroeien is een complexe reis. Er gebeurt veel in het leven van kinderen. Ze maken een emotionele groei door, evenals cognitieve ontwikkelingen, kennis vergaren, vragen beantwoorden en de meeste complexe ontwikkeling; de sociale interacties. Hierin gebeurt van alles en dat zal voor het ene kind gemakkelijker gaan dan voor het andere kind.
Ook is elk kind nauw verbonden met de ouders, met het gezin en de familie waarin het is geboren. In mijn aanpak laat ik ook het systeem meespelen om beter zicht te krijgen waar bepaalde uitdagingen voor het kind vandaan komen. Hierbij houd ik de rol van ouders in het oog en samen kijken we welke handvatten voor jou als ouder(s) fijn zijn te gebruiken, samen met je kind en ook los van je kind.


Hoe werk ik?

De begeleiding die ik geef gaat verder dan woorden. Waar wij als volwassenen handig gebruik maken van veel woorden om iets duidelijk te maken, hebben kinderen een meer beperkte woordenschat en kunnen zich minder makkelijk uitdrukken in taal. Daarentegen staan kinderen veel meer in verbinding met hun gevoelswereld. De symbooltaal is voor een kind gemakkelijker te gebruiken om iets duidelijk te maken en geven tekeningen veel inzicht in de belevingswereld.


Elk kind is uniek waardoor bovenstaande geen vast gegeven is. Ik ga samen met je kind onderzoeken wat hem/haar bezighoudt. Ik begin met een intakegesprek met de ouder(s). Je krijgt een document toegestuurd met een aantal vragen. Deze bespreken we in het intakegesprek en we maken afspraken over de eerste sessie met je kind. Waar doen we dat en of je erbij bent of niet. Daarna volgt de eerste sessie waarin ik samen met je kind een gesprek voer. Daaruit maak ik, in overleg met de ouders, een vervolgafspraak. Afhankelijk van wat er bij je kind speelt, pas ik mijn aanpak en frequentie van de coaching aan. Je krijgt na elke sessie een verslag, mondeling of schriftelijk, over hoe de sessie is verlopen. We plannen na ongeveer 3 sessies een evaluatiegesprek en stellen de koers die we eerder af hebben gesproken, aan of bij.

De verdere interventies die ik toepas tijdens de sessies zijn  focusing, EFT, systemisch werken en het analyseren van tekeningen.


 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn