Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Participatieve organisatie ontwikkeling

Participatief ontwikkelen gaat over betekenis geven. Mensen ontwikkelen wanneer hun beeld van de realiteit en hun inzicht veranderen. Inzicht leidt tot intentie en vanuit een gedeelde visie kunnen mensen dan op eigen kracht komen tot een ontwerp, inrichting en gebruik van hun eigen werkomgeving (processen en systemen, houding en gedrag). 

Uit vrije wil

De wil om te veranderen begint met een geloofwaardig gedeeld toekomstbeeld waar je aan bij wil dragen en succesvol in kunt zijn. Het gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst wordt vertaald naar de kleinste verandereenheid, de individuele mens: 'Wat betekent deze situatie voor mij, wat wil ik hierin betekenen?' Want hoe mooi een bedrijfsdoelstelling ook is, wij worden vooral gedreven door onze eigen individuele drijfveren. Wanneer we de individuele doelen en organisatiedoelen onder één noemer weten te brengen, ontstaat een werkomgeving waar mensen succesvol zijn door bij te dragen in overeenstemming met hun eigen persoonlijke wil. 

Voor wie

Participatieve organisatie ontwikkeling is geschikt voor organisaties met een uitgesproken ambitie, die inzien dat zij moeten ontwikkelen om deze ambitie te realiseren. In praktijk worden zij vaak gehinderd door verborgen tegenkrachten die hun oorsprong vinden in het verleden (oud zeer) en het onvermogen om het licht te zien aan het einde van de tunnel. Zo kan het zijn dat alle seinen op groen staan en er toch 'niets gebeurt'. Het is dan nodig om bij één en ander stil te staan voordat mensen vooruit kunnen kijken en met opgeruimd gemoed doelgericht aan een gezamenlijke toekomst willen bouwen. 

Zo creëren we met elkaar een succesvolle organisatie waarin medewerkers bijdragen door uitbundig zichzelf te zijn.