Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

In ieder mens zit de wil om te groeien,

om ten volle te zijn naar de aard van je schepping. Tot wasdom komen vergt erkenning van wie je bent en je ontdoen van wat je niet bent. Invulling geven aan wat je niet bent, is uitputtend en a waste of life. Wanneer je daarentegen doet waarvoor je in de wieg bent gelegd, ervaar je inspiratie.

Je bent dan in spirito of begeistert.

In de productieve fase van je leven is het heel gezond jezelf in je werk tot uitdrukking te brengen. Hiervan is sprake wanneer de invulling van dit werk strookt met wie je in wezen bent. 

Ilse Colijn is bedrijfskundige en

klinisch psycholoog. 

Bij complexe (bedrijfsmatige) vraagstukken creëer ik een omgeving waarin betrokkenen met open vizier hun zienswijze delen. Zo ontstaat een volkomen beeld van de huidige en toekomstig situatie. Vervolgens worden oplossingsrichtingen verkend en doorleefd tot er een gedeeld gewenst perspectief is.

‘Ik ken niemand die zo hard en zo zacht tegelijk is.’ – directeur van een grote internationale organisatie na coaching.