Ilse Colijn
Dieptepsycholoog

Voor scholen

Expertise "Pesten"

Door de dieptepsychologie te combineren met het werken met kinderen, stuit ik zeer regelmatig op pestgedrag. Hetgeen niet alleen bij kinderen actueel is, maar in het verdere leven een onuitwisbare indruk achterlaat. Pesten is van alle tijden en door dit te erkennen en de juiste begeleiding te bieden kan er erger worden voorkomen.


Vanuit de dieptepsychologie heb ik een methode ontwikkeld om pestgedrag bespreekbaar te maken op scholen. Uiteraard voor de kinderen maar ook voor leerkrachten en ouders/verzorgers. Hierbij is aandacht voor de kinderen die gepest worden, daarnaast is het pestgedrag wat kinderen vertonen eveneens een zeer belangrijk aandachtspunt. Door vanuit de dieptepsychologie naar pestgedrag te kijken, is er een verband te zien in de werkzame krachten bij gepeste kinderen en pestende kinderen. Dat kan ervoor zorgen dat later in het leven de rollen omgedraaid kunnen zijn; de gepeste wordt de pester en de pester de gepeste, met alle gevolgen van dien. U wellicht een bekend fenomeen.

Deze dynamieken zijn interessant om te herkennen, te accepteren en daarvoor oplossingen te vinden.


De methode die ik toepas heeft veel vrijheid om aan te sluiten bij uw uitdagingen en wensen voor uw school. In een verkenningsgesprek leren we elkaar beter kennen en inventariseer ik op welke wijze ik u het beste kan helpen. Ik maak een voorstel en na goedkeuring van beide kanten, maken we een tijds- en kostenplan.


Bent u nieuwsgierig geworden en kan ik wellicht iets betekenen voor uw school? Laat uw gegevens achter op het contactformulier en ik neem contact met u op voor het plannen van een verkenningsgesprek.