Ilse Colijn
Dieptepsycholoog

Over mij

"Mijn eigen pad volgen, vrij van verwachtingen en angsten én het vertrouwen hebben belemmeringen te boven te komen, heeft mij doen besluiten als therapeut te gaan werken. Mensen de kans bieden ook het eigen, authentieke pad te laten volgen, is voor mij het ultieme. Ik ben een steun in het duister en een gids op weg naar een bevrijd leven. Elk mens is uniek, unieker dan we vaak zelf weten, daarmee gun ik iedereen een weg van het onbewuste naar het bewuste."

Als klein meisje heb ik mezelf regelmatig de vraag gesteld wie mijn gedachten bedacht. Er moest een verschil zijn tussen mijn lichaam en mijn gedachten. Want iedereen heeft een lichaam, maar we doen er allemaal wat anders mee. Ik ving het woord “ziel” op. Dus de verklaring waarom iedereen iets anders doet, andere liefhebberijen heeft, andere voorkeuren en verschillende drijfveren heeft, komt door de ziel. Dit diepe, fundamentele gevoel is voor mij de drijfveer tot het zoeken naar antwoorden op vragen als; Waartoe heb ik dit leven? Wat willen de uitdagingen me in dit leven vertellen? Hoe vind ik woorden voor de wijsheid die ik van binnen voel en wat is er voorbij de cognitieve kennis?
Hetgeen in het onbewuste verborgen ligt, zorgt voor allerhande patronen in ons dagelijks leven. Soms zijn deze patronen dienend, maar in veel gevallen zijn ze ons tot last.

In 2021 ben ik gestart met de opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut op het Jungiaans Instituut te Nijmegen, tegenwoordig Academy Depth Psychology. Ik heb zicht gekregen op het functioneren van de zielenroerselen bij ieder van ons. Mijn eigen ervaringen kan ik nu koppelen aan het gedachtengoed van Carl Gustav Jung en andere belangrijke betrokkenen bij de ontwikkeling van de psychoanalyse.